۱۴۰۱ خرداد ۳۰, دوشنبه

Try not to talk to anyone when u feel anxious. People dont like to be part of it. And there is no AA thing for anxiety. And outside would not distract you. 
I also out of sleep pills. Downloaded some finding friends app. It help me to talk with random people. Just looking for better things. Even better sky. Maybe its only then, when i feel relax again. Maybe. 
-Did sth happen to you?
+Nah, i just feel depressed for fun

۱۴۰۱ خرداد ۱۰, سه‌شنبه

من زیادی احساس میکنم. و واقعا لازم دارم دور شم از این فضا. آسمونمو عوض کنم. کاش منم واسم مهم نبود. راحت بودم. مغزم خیلی شلوغه. کجا بریزمش

۱۳۹۹ خرداد ۱, پنجشنبه

Re:


چیزای زیادی آزارم میدن،سهم نداشتن،کم تحملی،سردی،ول کردن،اینکه کاری نتونی بکنی،نه که کاری نمیکنی،اینکه کاری ازت بر نیاد برای اینکه فقط بدونی از زندگی یه سگ حفاظت کنی،مجبوری بشینی پشت در چون اونا همه با همن
نمیدونم چرا چیزای بد انقد سریع پخش میشه؟ چرا عادتای خوب مقدارشون بیشتر نیست؟ چرا همه همه چیزو فقط برای خودشون میخوان؟ باشه همه نه،اکثریت
دیدن آدمی که فکر میکنه خوبه و همیشه میناله از اینکه چرا هیچکس قدر خوبیاشو نمیدونه؟ من برای تو خیلی گریه کردم چون هیچوقت نمیتونی بفهمی که در واقع آدم بدی هستی، هیچکس نمیتونه تحمل کنه رفتاری که تو باهاشون داری،برای همین ازت بدشون میاد، ولی تو فکر میکنی خوبی و کسی قدر خوبیتو نمیدونه، چه قد عجیب که هیچوقت نمیتونی واقعیتو ببینی
واقعا واقعیت چیه؟ وقتی چیزی باقی نمونده آیا هنوز واقعیت اونجا هم هست؟ واقعیت جایی که چیزی باقی نمونده هم هست؟ اگه یکی مدام سرت داد بزنه و واقعیتشو بگه تو میتونی کاری کنی؟ میتونی عوضش کنی؟ میتونی تکونش بدی و بگی نه واقعیت منم، اونم میتونه بلند تر داد بزنه که نه منم ،من خیلی برات گریه کردم چون دیگه پیر شدی و فقط به این فکر میکنی چرا هیچکی قدرتو نمیدونه، نمیتونی بفهمی چی هستی خودت که اینطوری میشه،همش فکر میکنی داری تاوان میدی، و من همش میترسم که شبیه تو شم چون تا همینجاشم آره
من سعی کردم مثل تو نبینم،مثل تو حرف نزنم،آروم و شمرده حرف بزنم،وقتی یکی باهام حرف میزنه بر خلاف تو که زورت میاد آدمو نگاه کنی و تو صورتت معلومه فقط داری به حرفای خودت فکر میکنی،من بر خلاف تو به چشمای آدما زل میزنم،آروم پلک میزنم که اطمینان بدم عجله ای ندارم،من خیلی سعی کردم مثل تو نباشم،حیوونارو میبینم دوسشون دارم و برام سخت نیست بهشون دست بزنم چون بعدش دستمو میشورم،بر خلاف تو که نمیخوای حتی نزدیکت باشن چون باور داری با هیچی نمیشه ضدعفونیش کرد
این چند ماه سوار یه چیزی بودم که فقط بردتم پایین حتی وقتایی که خیلی رفتم بالا،سوار افسردگی
از هیچ چیز لذت نبردم،استرس و اضطرابی که معلوم نیست از کجاس ولی مگه میشه از پنجره بیرونو نگاه کنی و نترسی؟ آدما با سنگ و چوب دنبال سگا میکنن،مگه میشه نترسی؟ چرا همه چیزو برای خودشون میخوان؟ هیچکدوم از نقشامو خوب انجام ندادم،تو خودم بودم و هر بار خواستم نباشم،بیشتر غرق شدم
وقتی میرم کنار رودخونه میگم اگه همینجا بخوابم دیگه استرس ندارم،دیگه به چیزی فکر نمیکنم
من دیوونه م؟ نه که مهم باشه،من حتی ون گوگ رو جوری درک کردم که یک روز کامل گریه کردم،از اینکه چه قد میخواست توجه کنه ولی همه ی اطرافش پر بود از بی تفاوتی ،یا شاید فیلمرو خیلی خوب چیده بودن؟ نه نه،ون گوگ واقعیه،صداهای توئه که نخراشیده س
چیزای زیادی آزارم میدن،سهم نداشتن،کم تحملی،سردی،ول کردن،اینکه کاری نتونی بکنی،نه که کاری نمیکنی،اینکه کاری ازت بر نیاد برای اینکه فقط بدونی از زندگی یه سگ حفاظت کنی،مجبوری بشینی پشت در چون اونا همه با همن
نمیدونم چرا چیزای بد انقد سریع پخش میشه؟ چرا عادتای خوب مقدارشون بیشتر نیست؟ چرا همه همه چیزو فقط برای خودشون میخوان؟ باشه همه نه،اکثریت
دیدن آدمی که فکر میکنه خوبه و همیشه میناله از اینکه چرا هیچکس قدر خوبیاشو نمیدونه؟ من برای تو خیلی گریه کردم چون هیچوقت نمیتونی بفهمی که در واقع آدم بدی هستی، هیچکس نمیتونه تحمل کنه رفتاری که تو باهاشون داری،برای همین ازت بدشون میاد، ولی تو فکر میکنی خوبی و کسی قدر خوبیتو نمیدونه، چه قد عجیب که هیچوقت نمیتونی واقعیتو ببینی
واقعا واقعیت چیه؟ وقتی چیزی باقی نمونده آیا هنوز واقعیت اونجا هم هست؟ واقعیت جایی که چیزی باقی نمونده هم هست؟ اگه یکی مدام سرت داد بزنه و واقعیتشو بگه تو میتونی کاری کنی؟ میتونی عوضش کنی؟ میتونی تکونش بدی و بگی نه واقعیت منم، اونم میتونه بلند تر داد بزنه که نه منم ،من خیلی برات گریه کردم چون دیگه پیر شدی و فقط به این فکر میکنی چرا هیچکی قدرتو نمیدونه، نمیتونی بفهمی چی هستی خودت که اینطوری میشه،همش فکر میکنی داری تاوان میدی، و من همش میترسم که شبیه تو شم چون تا همینجاشم آره
من سعی کردم مثل تو نبینم،مثل تو حرف نزنم،آروم و شمرده حرف بزنم،وقتی یکی باهام حرف میزنه بر خلاف تو که زورت میاد آدمو نگاه کنی و تو صورتت معلومه فقط داری به حرفای خودت فکر میکنی،من بر خلاف تو به چشمای آدما زل میزنم،آروم پلک میزنم که اطمینان بدم عجله ای ندارم،من خیلی سعی کردم مثل تو نباشم،حیوونارو میبینم دوسشون دارم و برام سخت نیست بهشون دست بزنم چون بعدش دستمو میشورم،بر خلاف تو که نمیخوای حتی نزدیکت باشن چون باور داری با هیچی نمیشه ضدعفونیش کرد
این چند ماه سوار یه چیزی بودم که فقط بردتم پایین حتی وقتایی که خیلی رفتم بالا،سوار افسردگی
از هیچ چیز لذت نبردم،استرس و اضطرابی که معلوم نیست از کجاس ولی مگه میشه از پنجره بیرونو نگاه کنی و نترسی؟ آدما با سنگ و چوب دنبال سگا میکنن،مگه میشه نترسی؟ چرا همه چیزو برای خودشون میخوان؟ هیچکدوم از نقشامو خوب انجام ندادم،تو خودم بودم و هر بار خواستم نباشم،بیشتر غرق شدم
وقتی میرم کنار رودخونه میگم اگه همینجا بخوابم دیگه استرس ندارم،دیگه به چیزی فکر نمیکنم
من دیوونه م؟ نه که مهم باشه،من حتی ون گوگ رو جوری درک کردم که یک روز کامل گریه کردم،از اینکه چه قد میخواست توجه کنه ولی همه ی اطرافش پر بود از بی تفاوتی ،یا شاید فیلمرو خیلی خوب چیده بودن؟ نه نه،ون گوگ واقعیه،صداهای توئه که نخراشیده س