۱۳۹۵ بهمن ۸, جمعه


شبا انقد دچار فشار عصبي ميشم ميرم بالا ميام پايين،كه فقط ميگم كاش تو هم اينجا بودي حواسمو پرت ميكردي

هیچ نظری موجود نیست: