۱۳۹۲ مهر ۲۳, سه‌شنبه

جدیدن میشینه رو تخت و همونطور که نشسته میزنه زیر گریه.بعد که گریه ش بند میاد میگه چن وقته نتونستم یه دل سیر گریه کنم.یه کم که میگذره حالش خوش میشه.بعد دوباره بی صدا میره یه گوشه چن قطره گریه میکنه.آخرین بار رفتم نزدیکش بالششو پرت کرد سمتم گفت برو