۱۳۹۱ اسفند ۶, یکشنبه


اگه قرار باشه سالهای زندگیمو دسته بندی کنم وقتی برسم به نودویک جلوش مینویسم گه بگیرن

نمیدونم تازگیا چرا انقد زود عصبانی میشم.چن هفته پیش فک میکردم شاید واسه پریوده.که همیشه همه میگن موقع پریود آدم عصبیه یه کم.هیچوقت تجربه نکرده بودم.چن هفته پیش فک میکردم واسه اونه.اما نیس.تازگیا کلن اینجوری شدم.فک کنم آخرش با همین عصبانیتم این چیز تازهرو میزنم خراب میکنم.کاش یکی بود موقع ور زدنم دهنمو با چسب میبست.خیلی هم پیش پا افتاده س.یه ربع بگذره اوکی میشم.پا شم برم دسشویی بیام اوکی ام.یه لیوان آب بخورم ردیفم.ولی نه.عصبانی میشم و همونجا وایمیسم و فقط و فقط و فقط ور میزنم.از ساعت سه و نیم بدم میاد.بعدش فوری چاهار میشه.‏
کاش این توت فرنگیا رو تموم کرده بودم.حالا تا فردا میپوسن