۱۳۹۰ آبان ۱, یکشنبه

یه جایی هس بین دونستن و ندونستن.بین فهمیدن و نفهمیدن.که کافیه یه خورده سرتو بالا پایین کنی تا قشنگ بفهمی.اما به جاش تا میتونی چشاتو بسته نگه میداری
اونجام

۱۳۹۰ مهر ۲۱, پنجشنبه

گفت سلام برسون.گفتم به کی؟گفت به هرکی که بعدِ من دیدی.گفتم بگم کی رسونده؟گفت بگو آخرین کسی که قبل شما دیدم.گفتم باشه